این عادت ها را همین حالا کنار بگذارید

این عادت ها را همین حالا کنار بگذارید

موفقیت مالی به برنامه ریزی، تلاش، پس انداز و سرمایه گذاری نیاز دارد. اما تمامی این اقدامات، بدون توجه ویژه به هزینه ها و کوشش برای کاستن از آنها بی فایده است. اگر عادات هزینه ای نادرست خود را ترک نکنید و همچنان اصرار داشته باشید که با کمترین بهانه منابع مالی را هدر دهید، مطمئنا در نهایت موفقیت چندانی به دست نخواهیدآورد.

عادات زیر از جمله مهم ترین مواردی است که موجب از دست رفتن پول شما می شود. بسیاری از این عادت ها به صورت پنهان عمل می کنند و منابع مالی شما را بی آنکه متوجه باشید به هدر می دهند. ماه های ابتدایی سال جدید بهترین زمان برای توقف این اقدامات نامناسب است. پس دست به کار شوید!

۱- اعتیاد به گوشی هوشمند

کاربرد وسیع گوشی های هوشمند در جهان امروز و وابسته شدن هرچه بیشتر افراد به امکانات و اپلیکیشن ها باعث می شود که زندگی معاصر را نتوان بدون ابزارهای هوشمند تجسم کرد. اما برخلاف انتظار، استفاده از این وسائل چندان بدون هزینه هم نیستند. درست است که گوشی های هوشمند با ارائه امکانات متنوع سبب کاهش بسیاری از هزینه ها می شوند، اما در عین حال استفاده نامناسب از آنها و اعتیاد به کاربرد دائمی این ابزارها می تواند سبب هزینه های بسیاری شود که خرید مداوم اینترنت بدون نیاز واقعی از جمله آنها است.

1062933_328

ادامه مطلب