مد زیبایی که باعث کور شدن می شود

در خصوص تکنیک کاشت نگین داخل چشم اظهار کرد: کاشت نگین داخل چشم در زمره نادرترین انواع جراحی‌های زیبایی به شمار می‌رود که عموما نیز مورد تایید سازمان‌های غذا و داروی جهانی و مجامع علمی چشم پزشکی در جهان نمی‌باشد.
ادامه مطلب