ما بیشتر از مرده پرستی، خودپرستیم

ما بیشتر از مرده پرستی، خودپرستیم

آیین عزاداری برای درگذشتگان در ایران شامل سه مرحله می شود، آیینی که برای تطهیر جسد انجام می شود، آیین مخصوص به تدفین و آیینی که برای کمک به بازماندگان به جا آورده می شود. برگزاری این آیین ها در ایران بسیار مفصل و پر است از جزییات که گاهی هم بسیار طولانی می شود. اما اینکه آیین ها از کجا آمده اند؟

چرا ما باید سه و هفت و سال برای مردگان خود بگیریم؟ و فلسفه برگزاری این رسومات چیست؟ سوالاتی هستند که در گفت و گو با جبار رحمانی سرپرست کنونی گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، انسان شناس و یکی از معدود محققانی که درباره آیین عزاداری در ایران مشغول پژوهش است، به گفت و گو نشستیم.

1014424_681

ادامه مطلب