حمله گرگ های تنها به جامعه مدرن

حمله گرگ های تنها به جامعه مدرن

در تروریسم، گرگ تنها به شخصی گفته می شود که به تنهایی و بدون اینکه با گروهی ارتباط سازمانی داشته باشد یا از آن کمکی دریافت کند، در حمایت از آن گروه، جنبش یا عقیده، دست به اعمال خشونت می زند. از آنجا که گرگ های تنها با گروه های تروریستی ارتباط مشخصی ندارند و به تنهایی عملیات انجام می دهند، شناسایی آنها برای نیروهای امنیتی دشوار است. در سال های اخیر گروه های القاعده و داعش، طرفداران خود در کشورهای غربی را به انجام حملاتی به سبک گرگ های تنها تشویق کرده اند.

1029316_926

ادامه مطلب